خانه Articles posted by دکتر کاظم محقق (صفحه 5)
تصويري پيدا نشد

ماساژ درمانی

اسناد تاریخی نشان میدهد ماساژ قدیمی ترین شکل درمان جسم و روح بوده که با سیری در تار...

تصويري پيدا نشد

آب کردن شکم و پهلوها

آب کردن شکم و پهلوها   چربی شکم، چربی ذخیره‌ای بدن است، بنابراین مقاوم ترین چربی...