بهشت کلینیک

خانه هزینه انجام پی آر پی PRP چقدر است؟

هزینه انجام پی آر پی PRP چقدر است؟

 

هزینه انجام پی آر پی PRP بسته به محدوده جغرافیایی ، مرکز درمانی ، نوع و تعداد کیت مصرفی متغیر خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم در عمل پی آر پی PRP استفاده از کیت های مرغوب و آماده سازی پی آر پی PRP به روش صحیح است تا بالاترین درجه خلوص پلاکت حاصل شده و کمترین آسیب به پلاکت ها وارد شود.

در این مرکزهزینه  انجام سوپر پی آر پی مو در هر جلسه ۸۰۰ صد هزار تومان  است.

هزینه انجام پی آر پی یک زانو در هر جلسه ۸۰۰ صد هزار تومان می باشد.

هزینه پی آر پی زیر چشم ۴۰۰ و هزینه پی آر پی کل صورت ۸۰۰ صد هزار تومان است.